Rektorat, 10.10.2017

Evropski programi za naučnu saradnju prilika za mlade naučnikeEvropski program za saradnju u nauci i tehnologiji (COST) vidimo kao odličnu priliku za razmjenu iskustava sa svjetskim istraživačima i idealno mjesto za ulazak mladih istraživača iz Crne Gore  u svijet nauke, kazala je ministarka nauke Sanja Damjanović na danas održanom informativnom događaju o programima COST i Horizont 2020 Widening.

„Prepoznajemo sve benefite COST-a, razmjenu istraživačke infrastrukture, razvoj novih vještina i znanja, kao i povezivanje naših studenata i postdoktorskih istraživača sa međunarodnom mrežom“, rekla je ona. Damjanović je istakla i važnost Horizont 2020 projekata saradnje, u kojima Crna Gora u potpunosti učestvuje, sa ciljem  da se to učešće još više poveća.

Direktor COST asocijacije dr Ronald de Bruin je rekao da izvrnost nema granica. „Za sada imamo mrežu od 356 COST umreženih akcija koje teku, a crnogorski straživači imaju mnogo potencijala za uključenje u COST aktivnosti i predlaganje novih COST projekata“, kazao je on naglašavajući i važnost uspješne pripreme predloga projekata.

Kako je predstavljeno danas, COST mreža objedinjuje 48.000 istraživača, a godišnji budžet po COST akciji iznosi 129.000 eura. Ukupni budžet COST-a, za sedmogodišnji period je 300 miliona eura.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Romain Boitard je kazao da Evropska komisija doprinosi razvoju znanja i ekonomije kroz EU istraživački program Horizon 2020 koji omogućava 80 milijardi finansiranja u sljedećih sedam godina. Ovaj program je podrška i najtalentovanijim evropskim istraživačima u aktivnoj prekograničnoj saradnji.

Uključenje u Evropski istraživački prostor veoma je zahtjevno za istraživačke timove iz manje razvijenih zemalja EU i zemalja kandidata za članstvo. Iz tog razloga Evropska komisija je u svoje programe rada uključila specifične akcije, tzv. „widening“ čiji je cilj upravo širenje izvrsnosti i učešća u EU programima za istraživanje i inovacije. 

Istraživači su danas imali priliku da se upoznaju sa svim aspektima COST-a, kako da se uključe u istraživačke timove i rad tekućih COST akcija, kako da pokrenu nove COST akcije, sa posebnim fokusom na pripreme uspješnih prijedloga projekata.

Ovaj informativni događaj, na temu „EU Zona: Bolja povezanost i širenje izvrsnosti – Horizont 2020 i COST“, dio je festivala Otvoreni dani nauke.

Više informacija dostupno je na stranici Ministarstva nauke.