Rektorat, 10.02.2017

Date smjernice za razvoj Strategije doktorskih studijaCentar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore organizovao je u okviru projekta REDOS dvodnevne konsultacije o razvoju Strategije doktorskih studija na državnom univerzitetu sa  ekspertkinjom u ovoj oblasti  prof. dr Melitom Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu. Strategija  bi trebalo da bude osnova za dalji razvoj doktorskih studija i podsticanje naučnog rada u Crnoj Gori.

Profesorica Kovačević, koja piše strategiju, razgovarala je sa članovima proširenog rektorskog kolegijuma, Odbora za doktorske studije, predsjednicima i predstavnicima fakultetskih Komisija za doktorske studije, doktorandima i mentorima.

Prema njenim riječima, u toku treće posjete Univerzitetu u okviru REDOS projekta, namjera joj je bila da kroz razgovor i direktna iskustva dođe do „pravih smjernica za izradu konačne strategije koja će biti osnova za dalji razvoj doktorskih studija i podsticanje naučnog rada u Crnoj Gori“.

- Startegija je mrtvo slovo na papiru, ukoliko nije usklađena sa potrebama iz prakse. Zato je važno saslušati sve strane uključene u proces sticanja doktorskih diploma – objasnila je Kovačević, navodeći da je nacrt strategije već napisan.

Predstavnici Univerziteta istakli su da je u odnosu na raniji period napravljen pomak u pogledu doktorskih studija, ali da ima prostora za unapređenje. Oni su sa Kovačević razgovarali o modelima finansiranja doktorskih studija, poštovanju naučno-istraživačkih referenci prilikom izbora u zvanje, referentnog mentorstva, kriterijumima naučnog publikovanja i pospješivanju mobilnosti saradnika i doktoranata, što sve doprinosi kvalitetu doktorskih studija i teza.

Kovačević je bila član velikog broja međunarodnih i Evropskih tijela, komiteta i organizacija koje se bave razvojem visokog obrazovanja sa posebnim akcentom na doktorske studije (Bologna Follow-Up Group,  EUA-Committee on Doctoral Education, Chair of the Rector"s conference committee on doctoral education, UNICA …).

Pored toga, autor-koautor je velikog broja međunarodnih monografija, radova u prestižnim časopisima ili konferencijskim zbornicima, kao i rukovodilac značajnog broja međunarodnih i domaćih projekata.