Rektorat, 13.10.2017

Priprema UCG za predsjedavanje UNIADRION asocijacijom u Bolonji   Priprema UCG za predsjedavanje UNIADRION asocijacijom u Bolonji    

Delegacija Univerziteta Crne Gore učestvovala je na dnodnevom sastanku UNIADRION asocijacije univerziteta Jadransko-jonske regije, na Univerzitetu Bolonja. Predloge projekata i aktivnosti u okviru UNIADRIONA su, na tehničkm dijelu sastanka, predstavili predstavnici šest tematskih grupa: Plavi rast, Socijalni izazovi, Saradnja i povezivanje regiona, Održivi turizam, Analiza ekonomske politike i Zaštita životne sredine.

Na panel diskusiji sa potencijalnim donatorima i finansijerima projektnih ideja konstatovana je važnost još boljeg povezivanja univerziteta, kao ključnog generatora  naučnika, profesora i naravno studenata, koji mogu zajedno iznijeti aktivnosti u ovim zahtjevnim i važnim oblastima za region.  Diskusija je rezultirala pozitivnim sugestijama i predlagača ideja, i potencijalnih donatora i finansijera, među kojima su bili ADRION, Forum gradova Jadransko-jonske regije, Evropska Komisija, Forum privrednih komora Jadransko-jonske regije.

 Upravni odbor UNIADRION-a je diskutovao i odlučivao o projektnim aktivnostima, budžetu za narednu godinu i pripremama za predsjedavanje UNIADRION asocijacijom od strane Univerziteta Crne Gore. Sve ove aktivnosti, doprinose boljoj pripremi Univerziteta Crne Gore za preuzimanje liderstva u UNIADRION asocijiaciji 2018. godine, kada se očekuje potpuna posvećenost svih naučnih i edukativnih kapaciteta UCG u ovom važnom procesu.

Delegaciju Univerziteta Crne Gore, činili su dekanica Fakulteta za hotelijerstvo i turizam prof. dr Đurđica Perovic,  dr Senka Šekularac-Ivošević, sa Pomorskog fakulteta, i dr Aleksandar Joksimović,  sa Instituta za biologiju mora, koji je i koordinator tematske radne grupe Plavi rast.

***

UniAdrion je mreža univerziteta, nastala u okviru Jadransko-jonske inicijative 2000. godine, s ciljem stvaranja trajne veze između univerziteta i istraživačkih centara Jadransko-jonske regije. Više o UNIADRION mreži i njenim članovima na linku:  http://www.uniadrion.net