Rektorat, 16.11.2020

Na redovnoj sjednici Senata UCG usvojena nova Pravila doktorskih studijaFoto galerija

 

Na redovnoj sjednici Senata UCG, kojom predsjedava rektor prof. dr Danilo Nikolić, usvojena su nova Pravila doktorskih studija.

Pravila su inovirana, odnosno izvršene su određene izmjene i dopune postojećih Pravila, a povodom postupaka koji se nisu pokazali kao dobri u praksi. Pravilima se uređuje organizacija i izvođenje doktorskih studija, upis na doktorske studije, način sprovođenja ispita i istraživačkog rada, postupak prijave i odbrane doktorske disertacije, odnosno doktorskog umjetničkog projekta, izdavanje diplome, postupak promocije doktora nauka, odnosno zvanja doktora umjetnosti, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore.

Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore, Senat UCG dao je pozitivno mišljenje na Elaborat o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog osnovnog i master studijskog programa Konzervacija i Restauracija na Univerzitetu Crne Gore, prema prijedlogu Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti, pod uslovom da se obezbijede dodatna finansijska sredstva Univerzitetu Crne Gore za realizaciji istih, a u skladu sa Zaključkom Vlade, br.07-3645 od 30.07.2020. godine. Elaborat i Mišljenje Centra za studije i unapređenje i kontrolu kvaliteta dostavljaju se Upravnom odboru UCG, na dalji postupak.

Na sjednici su razmotreni i referati za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 507 za oblasti Opšta i neogrannska hemija i Zagadjivači u životnoj sredini, Metalurško-inženjerstvo na Metalurško-tehnološkom fakultetu, Metodika razredne i razredno-predmetne nastave crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i Metodika vaspitno-obrazovnog rada na Filozofskom fakultetu, Politička teorija na Fakultetu političkih nauka, Zaštita bilja i Tehnologija-poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na Biotehničkom fakultetu i Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti.

Senat je imenovao komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje za oblasti Likovna kultura i Vajarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti, kao i Komisiju za praćenje inauguracionog predavanja kandidatkinje koja se bira u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore na Fakultetu dramskih umjetnosti. Takođe, obrazovana je i Komisija za praćenje javnog pristupnog predavanja na Univerzitetu Crne Gore, radi provjere pedagoških sposobnosti kandidata koji se biraju u prvo akademsko zvanje.

 

Medijske objave:

https://www.cdm.me/drustvo/usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija-na-univerzitetu-crne-gore/

https://www.portalanalitika.me/clanak/na-redovnoj-sjednici-senata-ucg-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/299914/usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija.html

https://www.antenam.net/drustvo/178528-na-redovnoj-sjednici-senata-ucg-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija

https://www.standard.co.me/drustvo/ucg-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija

https://www.aktuelno.me/crna-gora/univerzitet-crne-gore-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija/

https://volimpodgoricu.me/2020/11/16/na-redovnoj-sjednici-senata-ucg-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija/

https://www.onogost.me/drustvo/ucg-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija

https://mnemagazin.me/2020/11/16/ucg-usvojena-nova-pravila-doktorskih-studija/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 744