Rektorat, 27.10.2017

Ekonomski fakultet lider u obrazovanju ekonomistaEkonomski fakultet lider u obrazovanju ekonomista

Dugogodišnja tradicija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u obrazovanju ekonomista i menadžera, kao i uspješno sproveden proces njihove akreditacije u poslovnom svijetu, garantuju predispozicije da studenti našeg fakulteta budu lideri u okruženju – ocijenio je u intervjuu za web portal Univerziteta Crne Gore dekan prof. dr Nikola Milović. Milović objašnjava da je studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih, ali i da je u toku prošle godine u poboljšanje infrastrukture uloženo više od 350.000 eura. Dekan Milović kaže i da je najbitniji projekat koji će odrediti budućnost Ekonomskog fakulteta njegova predstojeća međunarodna akreditacija od Evropske fondacije za razvoj menadžmenta.

UCG: Koja je ključna razlika između svršenog studenta Vašeg fakulteta u odnosu na njegove kolege sa drugih visokoškolskih ustanova u smislu stečenih znanja i vještina, zapošljivosti, osposobljenosti za samostalni i timski rad?

MILOVIĆ: Za 57. godina svog trajanja fakultet se razvijao i pratio evropske trendove visokog obrazovanja. Podatak o devet hiljada diplomiranih ekonomista i dvije hiljade menadžera najbolje govori koliko je Ekonomski fakultet značajan za ukupan razvoj Crne Gore. Zbog dugogodišnje tradicije u organizaciji nastave, kvaliteta nastavnog kadra, broja diplomiranih studenata i pozicija na kojima su zaposleni naš Fakultet se, s pravom, smatra liderom u obrazovanju ekonomista na tržištu visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Činjenica je da veliki broj naših studenata nakon završetka osnovnih, nastavlja magistarske ili kasnije doktorske studije na našem Fakultetu, upravo zato što su za vrijeme osnovnih studija imali mogućnosti za sticanje novih znanja i vještina koje im ne nude druge visokoškolske ustanove u Crnoj Gori.  Nadalje, o zadovoljstvu studenata fakultetom govori i stuImagedentsko vrednovanje nastave koje se, odlukom organa Univerziteta Crne Gore, sprovodi u svakom semestru. Prema anonimnoj anketi, studenti Ekonomskog fakulteta daju vrlo visoko mišljenje o matičnom fakultetu i studijskom programu koji pohađaju. Takođe, predloge i sugestije koje studenti daju, uprava Fakulteta uzima u razmatranje i nastoji da inkorporira u dalji razvoj fakulteta, sve sa ciljem povećanja buduće satisfakcije naših studenata.

Sve navedeno naglašava da studenti Ekonomskog fakulteta imaju bezbroj mogućnosti da stečena znanja unaprijede u najboljem smislu i time budu konkurentniji na tržištu rada od svojih kolega sa drugih visokoškolskih ustanova. Ističem činjenicu da je studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih i upravo to predstavlja ključni faktor diferencijacije studenata Ekonomskog fakulteta i studenata drugih visokoškolskih ustanova.

UCG: Imaju li Vaši studenti dovoljno praktične nastave za uspješno sticanje znanja za profesiju za koju se obrazuju? Je li praktična nastava aktuelnim reformama pospiješena?

MILOVIĆ: Ekonomski fakultet je u prethodnom periodu imao intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima akademske i biznis zajednice, obnovljeni su i unaprijeđeni odnosi sa dugogodišnjim partnerima Ekonomskog fakulteta i uspostavljeni sporazumi sa novim.

Dugogodišnja tradicija Ekonomskog fakulteta u obrazovanju ekonomista i menadžera, kao i uspješno sproveden proces njihove akreditacije u poslovnom svijetu, garantuju postojanje predispozicija da studenti našeg fakulteta budu lideri u okruženju. Ponosni smo što smo potpisali sporazume sa svim renomiranim kompanijama u Crnoj Gori, kao i sa brojnim državnim institucijama. Ove aktivnosti su omogućile obavljanje prakse naših studenata u partnerskim institucijama, a sa zadovoljstvom mogu da istaknem da se neki od najboljih studenata, posredstvom zaključenih sporazuma i intenzivne komunikacije, vrlo brzo zapošljavaju. S obzirom na to da posebnu pažnju posvećujemo praktičnom radu sa studentima, s ciljem njihovog osposobljavanja za tržište rada, ističem da smo upravo kroz Novi nastavni plan koji je implementiran početkom ovog semestrra, u svakom pojedinačnom silabusu predmeta dodatno afirmisali praktični rad sa studentima kako bismo ih na najbolji način osposobili za tržište rada.

UCG: Puno se govori o održivosti obrazovanja i njegovoj razvojnoj komponenti. Može li se Vaša ustanova pohvaliti sa adekvantim prostornim i drugim kapacitetima za nesmetano ostvarivanje obrazovne i naučno istraživačke funkcije?

MILOVIĆ: U pogledu infrastrukture napravljeni su znatni iskoraci na osavremenjavanju Fakulteta. Kompletna zgrada pokrivena je internet signalom, rekonstruisana je tehnička soba IT centra i ugrađeno novo ozvučenje u amfiteatrima, a sve sale modernizovane su interaktivnim tablama. Moram naglasiti da je u prethodnoj godini na poboljšanju infrastrukture Fakulteta uloženo više od 350.000 eura.

Zahvaljujući ulaganju u modernizaciju IT opreme i usavršavanju računarskih sala, Ministarstvo nauke je u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore - Ekonomskim fakultetom i Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN) prvi put organizovalo Međunarodni program “Masterclasses - Hands on Particle Physics” pod pokroviteljstvom CERN-a, upravo na Ekonomskom fakultetu. Ipak, sve što je urađeno, vidim isključivo kao motiv da u vremenu koje je pred nama radimo još intenzivnije i budemo još produktivniji u cilju zadovoljenja potreba naših studenata i stvaranja perspektiva za dalji progres. U narednom periodu ćemo nastaviti sa ulaganjima i modernizacijom infrastrukture, kako bismo doprinijeli očuvanju statusa koji Ekonomski fakultet ima već dugi niz godina, ali i studentima učinili studiranje i boravak na fakultetu ljepšim i prijatnijim.

UCG: Internacionalizacija i povezivanje naučno istraživačkog prostora obavezujući je zahtjev savremenog evropskog obrazovnog prostora. U tom smislu, kako ocjenjujete međunarodnu saradnju Vašeg fakulteta?

MILOVIĆ: Jedan od nosećih stubova razvoja fakulteta u svim prethodnim godinama je međunarodna mobilnost naših profesora i studenata, kao i angažovanje kvalitetnog kadra sa vodećih stranih fakulteta. Sa indeksom Ekonomskog fakulteta, naši studenti su dobili šansu da provedu dio nastave na nekom od preko 50 fakulteta sa kojima imamo sporazum o saradnji.

Naglašavam da će najbitniji projekat koji će odrediti budućnost Ekonomskog fakulteta biti predstojeća međunarodna akreditacija od Evropske fondacije za razvoj menadžmenta – EFMD, jedne od najprestižnijih svjetskih akreditacijskih kuća. Time ćemo biti prva fakultetska jedinica u okviru Univerziteta Crne Gore koja će početi proces EPAS međunarodne akreditacije. Akreditacija od strane EFMD-a biće jedan od najboljih i najkompletnijih načina za potvrdu stvarnog kvaliteta institucije na međunarodnom planu, a omogućiće našem fakultetu da stoji „rame uz rame“ sa vodećim svjetskim institucijama.

Do sada Ekonomski fakultet u Podgorici uspješno sarađuje sa institucijama visokog obrazovanja iz inostranstva. Saradnja je ostvarena sa velikim brojem (37) institucija u regionu, Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i istočnoj Evropi. U okviru programa mobilnosti „ERASMUS+“ studentima je pružena prilika da kroz nova znanja stečena na različitim fakutetima sa kojima smo ostvarili saradnju, podstaknemo njihov kako samostalni tako i timski rad u drugačijoj sredini.

Prošle sedmice naš Fakultet potpisao je Memorandum o uspostavljanju mreže Ekonomskih fakulteta Jugoistočne Evrope sa ciljem jačanja saradnje i konkurencije između ekonomskih fakulteta iz regiona i poboljšanja njihovog akademskog i administrativnog kapaciteta. Ono što nas raduje jeste činjenica da akademska mobilnost u prethodnom periodu, kako dolazeća tako i odlazeća, na našem Fakultetu bilježi rast. Sve više se internacionalizujemo, što je naš prilog strateškim odrednicama razvoja Univerziteta Crne Gore i ličnom usavršavanju profesora, saradnika i studenata.

UCG: Na koju aktivnost/projekat Vašeg fakulteta biste posebno ukazali i zašto?

MILOVIĆ: Projekat koji posebno ističemo je onaj čijom realizacijom smo pokazali društvenu odgovornost i senzibilitet koji ima naša institucija. Naime, riječ je o projektu prilagođavanja objekta Ekonomskog fakulteta za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Zahvaljujući realizaciji tog projekta danas je zgrada Fakulteta u potpunosti pristupačna za osjetljive kategorije lica, njihovo nesmetano studiranje, kao i za budući angažman na fakultetu. Zajedno sa našim partnerima - Vladom Crne Gore, Ministarstvom održivog razvoja i Direkcijom javnih radova u projekat je uloženo 230 hiljada eura. Sve navedeno opredijelilo je stručni žiri Asocijacije menadžera Crne Gore da Ekonomskom fakultetu dodijeli nagradu za najbolju instituciju za obrazovanje i edukaciju menadžera.

Zatim moram navesti projekat „Virtuelno preduzeće” koji predstavlja dobar način za unapređenje teorijskih znanja i njihovu primjenu u praksi.  Osnovni cilj projekta  jeste da pripremi studente za primjenu teorijskih znanja i vještina u realnom vremenu i tokom razvoja njihove buduće karijere. U susret oblježavanju 57. godina postojanja Ekonomski fakultet je 31. maja 2017. godine predstavio Godišnji izvještaj za 2016/2017. godinu. Praksa daljeg nastavka objavljivanja treba da omogući konstatno praćenje razvoja Ekonomskog fakulteta.

Na kraju još jednom moram istaći projekat od kojeg će cijela akademska zajednica u Crnoj Gori imati benefite, a to je međunarodna akreditacija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore od strane Evropske fondacije za razvoj menadžmenta, čiji proces će krenuti krajem tekuće godine i svrstati naš Fakultet među najbolje rangirane  obrazovne institucije.