Prirodno-matematički fakultet, 02.02.2021

Poziv crnogorskim studentima i istraživačima za boravak u GSI/FAIR u Darmštatu, NjemačkaX
GSI iz Darmštada (Centar za istraživanje teških jona - Helmholtz Center for Heavy Ion Research) je renomirana međunarodna naučnoistraživačka ustanova osnovana 1969. godine. Riječ je o krupnoj istraživačkoj infrastrukturi za istraživanje teških jona, koja se bazira na tehnologiji akceleratora (kružnog i linearnog). Posebno je značajan doprinos GSI-ja u razvoju novih primjena u medicini i tehnologiji. Naime, u ovoj istraživačkoj ustanovi liječeni su prvi pacijenti putem metode tretmana tumora uz pomoć teških jona još 1997. godine. U saradnji s međunarodnom istraživačkom zajednicom, postojeći akceleratorski kompleks biće značajno proširen zahvaljujući novom međunarodnom postrojenju za istraživanja antiprotona i jona (FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research), a koji ce biti jedinstven u svijetu po intenzitetu snopova jona.

Tokom ljeta 2021. GSI/FAIR u okviru programa GET_INvolved studentima i mladim istraživačima nudi stručnu praksu/obuku/istraživanje, u širokom spektru oblasti, poput: biofizike, istraživanja materijala (uključujući nanomaterijale), terapije zračenja i zaštite od zračenja, tehnologije akceleratora, atomske fizike, fizike plazme, nuklearne fizike i hemije.

Ovaj poziv omogućiće studentima i mladim istraživačima jedinstveno iskustvo rada na konkretnim naučnoistraživačkimprojektima FAIR-a, a čime će se omogućiti jačanje kapaciteta i podsticanje sinergije između Crne Gore i GSI/FAIR-a.

Djelokrug: Svaki učesnik pridružuje se jednoj od istraživačkih grupa GSI centra i tokom programa radi na manjem projektu. Uz to, organizuje se niz tematskih predavanja, kroz koja se studenti upoznaju s različitim istraživačkim oblastima i primjenama istraživanja u GSI centru. Program podrazumijeva i uvodne kurseve u oblastima mekih vještina.
 
Nivo: Više godine osnovnih studija (studenti od treće do pete godine studija, odnosno studenti na posljednjoj godini bečelor studija ili studenti master studija. Studenti doktorskih studija nemaju pravo učešća).
 
Trajanje: 26. jul – 18. septembar 2021. godine (8 nedjelja).
 
Broj učesnika: Oko 35 studenata.
 
Smještaj i naknada troškova: Smještaj je obezbijeđen u hotelu u blizini centra GSI. Obezbijeđena je i podrška za putne i dnevne troškove.
Tražene kvalifikacije: Podnosioci prijava do početka programa treba da imaju završenu treću godinu studija, kao i predmete u jednoj od sljedećih oblasti: nuklearna fizika, fizika visokih energija, atomska fizika.
 
Rok za prijavu je do 15. februara 2021. godine.

Obrazac za prijavu možete preuzeti
 ovdje.
 
Detaljne infromacije o pozivu mogu se naći na sljedećem linku: https://hgs-hire.de/summer-program/

Kontakt osoba: Martina Lukić, samostalna savjetnica, e-mail: martina.lukic@mna.gov.me, tel: 020/405 334.

Napomena: Zbog pandemije Covid-19 još nije jasno da li se može realizovati Međunarodni letnji studentski program 2021. godine. U nadi da će doći bolja vremena, u ovom trenutku objavljujemo poziv.
Broj posjeta : 331