Prirodno-matematički fakultet, 29.12.2017

Nina Bošković - najbolji student Prirodno-matematičkog fakulteta u studijskoj 2016/17X

Na svečanoj sjednici Senata održanoj 28.12.2017. dodijeljene su nagrade najboljim studentima sa svih fakulteta Univerziteta Crne Gore. Najbolji uspjeh tokom prethodne studijske godine na Prirodno-matematičkom fakultetu postigla je Nina Bošković sa studijskog programa Biologija. Čestitamo!