Prirodno-matematički fakultet, 07.02.2018

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbamaPoštovane kolege,

Na sastanku u Rektoratu održanom 5. februara predstavljen je novi način na koji će se pratiti realizacija nastave, odnosno evidentirati prisustvo studenata predavanjima i vježbama. Svaki nastavnik i saradnik je dužan da prije predavanja (vježbi) odštampa  formular za evidenciju (formular možete naći na sajtu www.evidencija.ucg.ac.me), unese neophodne podatke, i da popunjeni formular tokom predavanja, odnosno vježbi, uruči prisutnim studentima kako bi se oni potpisali i unijeli svoje podatke. Ukoliko nijeste u prilici da odštampate formular, možete ga preuzeti u dekanatu. Nakon održanog bloka časova nastavnici, odnosno saradnici će popunjeni formular predati u dekanatu, kako bismo ga preko posebno kreirane online platforme unijeli u sistem. Planirano je u nekom skorijem vremenu da svaki nastavnik i saradnik samostalno unosi skenirani formular preko online platforme, a do tada će taj posao za sve nastavnike i saradnike obavljati jedna osoba iz dekanata.

Nastavnici i saradnici koji imaju nastavu prijepodne, do 14h, popunjene formulare dostavljaju dekanatu istog dana nakon održane nastave (najkasnije do 15h kako bismo imali vremena da ih unesemo u sistem). Nastavnici i saradnici koji imaju nastavu poslijepodne, nakon 14h, popunjene formulare dostavljaju u dekanat sjutra ujutru. Nastavnici i saradnici koji imaju nastavu u petak poslijepodne nakon 14h, popunjene formulare dostavljaju u dekanat u ponedjeljak ujutru.

Nastavnici i saradnici koji nastavu izvode u zgradi Biotehničkog fakulteta mogu, umjesto da dolaze u dekanat, popunjenje formulare dostavljati Slavici Marković.

Nastavnici i saradnici koji izvode nastavu na drugim organizacionim jedinicama se  upućuju da se kod tih jedinica informišu o načinu dostavljanja popunjenih formulara za časove održane na tim jedinicama.

Važno je naglasiti da nam je sugerisano da će samo nastava koja bude imala svoju potvrdu na online platformi biti tretirana kao stvarno održana nastava. Neophodno je da budemo ažurni, jer online sistem omogućava da se unesu formulari samo za nastavu održanu tekućeg i prethodnog dana (osim za ponedjeljak kada se mogu unijeti formulari za nastavu održanu u petak).

Ovakav način evidencije održavanja nastave primenjivaće se od ponedeljka 12 februara sa početkom ljetnjeg semestra.

Srdačan pozdrav,

Predrag Miranović