Prirodno-matematički fakultet, 25.03.2018

Olimpijada znanja 2018.X

U cilju popularizacije prirodno-matematičkih nauka, prepoznajući potrebu stalnog podsticanja darovitih učenika da razviju i iskažu svoj talenat, pod pokroviteljstvom

Crnogorske akademije nauka i umjetnosti,

Rektora Univerziteta Crne Gore i

kompanije doMEn

Prirodno-matematički fakultet i

Društvo matematičara i fizičara Crne Gore

organizuju

OLIMPIJADU ZNANJA 2018

takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola Crne Gore

iz matematike i prirodnih nauka

            Takmičenje će se održati 5. maja (subota) 2018 g. s početkom u 11 sati u Podgorici, zgrada tehničkih fakulteta, Džordža Vašingtona bb - u sljedećim kategorijama (cijelo gradivo):

            Matematika (sedam kategorija): Takmiče se učenici tri posljednja razreda osnovne škole (u tri kategorije – VII, VIII i IX razred) i sva četiri razreda srednje škole (u četiri kategorije po razredima).

            Fizika (šest kategorija): Takmiče se učenici dva posljednja razreda osnovne škole (u dvije kategorije – VIII i IX razred) i sva četiri razreda srednje škole (u četiri kategorije po razredima).

            Biologija (šest kategorija): Takmiče se učenici dva posljednja razreda osnovne škole (u dvije kategorije – VIII i IX razred) i sva četiri razreda srednje škole (u četiri kategorije po razredima).

            Hemija (šest kategorija): Takmiče se učenici dva posljednja razreda osnovne škole (u dvije kategorije – VIII i IX razred) i sva četiri razreda srednje škole (u četiri kategorije po razredima). Suorganizator takmičenja iz hemije je Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore.

            Programiranje (dvije kategorije): Takmiče se učenici osnovne škole u prvoj kategoriji i učenici sva četiri razreda srednje škole u drugoj kategoriji. Takmičenje iz programiranja održaće se u subotu 12. maja u 11 sati u Podgorici, zgrada tehničkih fakulteta, Džordža Vašingtona bb. Mogu se prijaviti i učenici koji će se 5. maja takmičiti u nekoj drugoj kategoriji.

Akcenat je na gradivu iz tekućeg razreda, ali se od svih takmičara očekuje poznavanje i gradiva iz prethodnih razreda. Učenici srednjih škola iz svih predmeta takmiče se po gimnazijskom programu.

Svaka škola, bez obzira na broj učenika, može poslati do četiri učenika po kategoriji (po razredu i po predmetu). Škole prijavljuju takmičare zaključno sa 24. aprilom 2018. godine. Da bismo smanjili tehnički posao oko pripremanja, sređivanja spiskova i izbjegli eventualne greške u podacima o đacima, školama I profesorima, molimo sve škole da prijave takmičare e-mailom tako što će preuzeti fajl olimpijadaucesnici.xls i popunjen nam poslati na e-mail adresu olimpijada.znanja@gmail.com.

Spiskovi prijavljenih takmičara biće istaknuti na web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta i

Predsjednik Društvo matematičara i fizičara Crne Gore

 

                                                            Prof. dr Predrag Miranović

Dokumenti