Prirodno-matematički fakultet, 15.05.2018

Terenska nastava studenata BiologijeU okviru redovne praktične nastave studenti Studijskog programa Biologija, Prirdono-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, posjetili su zaleđe Ulcinjske plaže. Njihov terenski obilazak zabilježili smo i okom kamere.