Prirodno-matematički fakultet, 30.05.2017

Itana Bubanja, student PMF-a, predstavljaće Crnu Goru na Studentskoj ljetnjoj školi CERN 2017X

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, i u skladu sa dogovorom postignutim u CERN-u prilikom posjete crnogorske delegacije ovoj Instituciji u decembru 2014. godine, i posjete delegacije CERN-a Crnoj Gori, tokom festivala “Otvoreni dani nauke” u septembru 2015. godine, Konkursa za učešće na programu CERN-a „Studentska ljetnja škola CERN 2017“, objavljenog 13. decembra 2016. godine, sa rokom za dostavljanje prijava do 11. januara 2017. godine i Izvještaja Komisije za ocjenu prijava na Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2017“, od 17. januara 2017. godine, Odluke Ministarstva nauke o izboru kandidata za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2017“, CERN je izvršio finalnu selekciju predloženih crnogorskih kandidata.

Kandidati - Itana Bubanja i Amar Kapić predstavljaće Crnu Goru na Studentskoj ljetnjoj školi CERN 2017.

ITANA BUBANJA je student četvrte godine Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici – studijski program: Fizika (prosječna ocjena – 9.15), posjeduje odlično znanje engleskog jezika. Tokom trajanja festivala “Otvoreni dani nauke” 21-25. septembra 2015. godine, učestvovala je kao student demonstrator na CERN-ovoj izložbi. Aktivno je učestvovala u organizaciji predavanja i praktikuma tokom Ljetnje škole nauke 2016. godine na Ivanovim Koritima, kao i tokom trajanja festivala “Otvoreni dani nauke” 26-30. septembra 2016. godine. Dobitnica je stipendije Opštine Budva za talentovane studente.

AMAR KAPIĆ, student master studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore – studijski program: Energetika i automatika (prosječna ocjena nakon tri godine studija 9.91 i na četvrtoj godini studija 10.00), posjeduje odlično znanje engleskog jezika. Dobitnik je priznanja Elektrotehničkog fakulteta za postignut izvanredan uspjeh i prosječnu ocjenu A (9,91) u toku osnovnih studija, kao i Studentske nagrade Glavnog grada - Podgorice za 2015. godinu, kao student specijalističkih studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore koji je u studijskoj 2014/2015. godini položio sve ispite sa Ill godine osnovnih studija sa ocjenom 10. Dobitnik je ERASMUS+ stipendije na master studijama, u okviru koje će boraviti na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Sapienza u Rimu (u periodu 01.februar - 30.jun 2017. godine). Bio je angažovan u kompanijama RGB 081 u Podgorici, Tangenta u Nikšiću, Hidroenergija Montenegro u Podgorici.

Komisija za ocjenu prijava kandidata na Konkurs za učešće na programu: Studentska ljetnja škola CERN 2017, bila je u sastavu: dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke, nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa CERN-om, predsjednik; prof. dr Jovan Mirković, fizičar na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici; i prof. dr Nataša Raičević, fizičar na Univerzitetu Crne Gore – Prirodnomatematičkom fakultetu u Podgorici.

Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8-13 nedjelja tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.