Prirodno-matematički fakultet, 21.06.2018

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija na Prirodno-matematičkom fakultetuUpravni odbor Univerziteta Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, utvrdio je tekst Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. 

Kompletan tekst Konkursa sa svim relevantnim informacijama možete pronaći na  web-stranici Univerziteta Crne Gore, na linku 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/27029-konkurs-za-upis-studenata-25-i-26-juna

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;   diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom;  diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Dokumenta će se primati u amfitetaru 015 (prizemlje zgrade Tehničkih fakulteta) u ponedjeljak, 25. juna, i u utorak, 26. juna 2018.godine u periodu 09-14 časova. 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  9. julom  2018. godine.

 

Iz Dekanata