Prirodno-matematički fakultet, 12.07.2018

Konkurs za drugi upisni rok na Prirodno-matematičkom fakultetuKonkurs za predaju dokumenata za drugi upisni rok na slobodnim mjestima na Prirodno-matematickom fakultetu bice realizovan 16-20. jula 2018. godine.

Dokumenta će se primati u Studentskoj sluzbi PMF-a u ponedjeljak, 16. jula,  u periodu 09-13 časova. 

Diferencijalni ispiti polagace se 17. jula, a vrijeme i mjesto ce biti naknadno objavljeni. 

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;   diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa   posebnim propisom;  diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  20. julom  2018. godine.

Prodekan za nastavu