Prirodno-matematički fakultet, 18.09.2018

IV upisni rok - Preliminarne rang-liste i upisPravo prigovora na preliminarnu rang-listu kandidati mogu ostvariti Centralnoj upisnoj komisiji u roku od 24 sata nakon objavljivanja na sajtu Prirodno-matematičkog fakulteta.

Upis studenata Prirodno-matematičkog fakulteta vršiće se u srijedu, 12.09. i četvrtak, 13.09. 2018. godine u Studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta u periodu 10-13 časova.

 

Za upis je potrebno pripremiti sledeća dokumenta:

1. Indeks

2. Dvije identične fotografije

3. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni)

 

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na Prirodno-matematički fakultet, ne obavi upis u naznačenom vremenskom periodu, smatraće se da je odustao od upisa.

Prodekan za nastavu

Dokumenti