Prirodno-matematički fakultet, 14.09.2018

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Narodne Republike KineKonkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Narodne Republike Kine

Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje treći Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Narodne Republike Kine za period 01. januar 2019. – 31. decembar 2020. godine.

Konkursom se otvara mogućnost crnogorskim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa kolegama iz NR Kine rade na projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva i kao rezultat zajedničkog rada dolaze do novih saznanja.

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

Rok za početak projekata je 01. januar 2019. godine, a za završetak 31. decembar 2020. godine.

Rok za prijavljivanje projekata je 10. oktobar 2018. godine.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se na sljedeći način:

- popunjenu projektnu prijavu poslati na elektronsku adresu snezana.vukotic@mna.gov.me.
- kao i na arhivu Ministarstva nauke, Rimski trg 46, Podgorica.

Dodatne informacije i formulare možete naći na sljedećem linku