Prirodno-matematički fakultet, 15.10.2018

Anketiranje zaposlenih u vezi sa rješavanjem stambenih potrebaPozivaju se zaposleni PMF-a da popune upitnik koji je priložen, a u svrhu prikupljanja informacija o potrebama zaposlenih UCG za rješavanje stambenih potreba. 

DEKANAT

Dokumenti