Prirodno-matematički fakultet, 17.10.2018

Konkurs za dodjelu tri nagrade iz Fonda CANUX

Nagrada se dodjeljuje mladim stvaraocima do 35 godina starosti (navršenih do dana zaključenja Konkursa) za postignute rezultate u oblasti nauke i umjetnosti.

Kandidate za Nagradu mogu predlagati: odjeljenja CANU, visokoškolske ustanove, umjetničke akademije, naučni instituti i druge naučne ustanove, tri naučna radnika ili umjetnika.

 Predlagač može predložiti najviše onoliko kandidata koliko je Konkursom predviđeno nagrada.

 Pismeni predlozi za nagrade mladim stvaraocima moraju sadržati ocjenu naučnog i umjetničkog rada i bio-bibliografske podatke za svakog predloženog kandidata.

 Predlozi za nagrade dostavljaju se u roku od 30 dana od dana raspisivanja Konkursa na adresu: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Ulica Rista Stijovića br. 5, Podgorica.

Tekst oglasa je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 16. oktobra 2018. godine.