Prirodno-matematički fakultet, 16.10.2018

Rang-lista na doktorskim studijama PMF-aNa osnovu članova 23, 24 i 25 Prvilnika doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore od 26.12.2015. godine, Komisija za doktorske studije u sastavu: doc. dr Miljan Bigović, prodekan za nastavu, predsjednik, prof. dr Danka Caković, rukovodilac studijskog programa Biologija, član,  prof. dr Sanja Jančić-Rašović, rukovodilac studijskih programa Matematika i Matematika i računarske nauke, član, doc. dr Aleksandar Popović, rukovodilac studijskih programa Računarske nauke i Računarstvo i informacione tehnologije, član i doc. dr Gordana Jovanović, rukovodilac studijskog programa Fizika, član.

            Na osnovu razmatranja pristigle dokumentacije prijavljenih kandidata, Komisija objavljuje sledeću

RANG-LISTU

Studijski program MATEMATIKA

 1. Borović Dragana (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 10.00)
 2. Jaredić Đuro (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 9.80)
 3. Malaj Anita (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 7.10)
 4. Beriša Besim (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 6.89)
 5. Hasić Amor (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 6.85)

Studijski program RAČUNARSKE NAUKE

 1. Pavlović Kosta (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 10.00)

Studijski program FIZIKA

 1. Mijušković Jelena (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 10.00)

Studijski program BIOLOGIJA

 1. Vojinović Marija (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 10.00)
 2. Stanišić Milica (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 10.00)
 3. Đurović Marina (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 9.75)
 4. Jovanović Milica (srednja ocjena sa prethodnog nivoa studija: 8.93)

Na interdisciplinarni program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE prijavila su se dva kandidata (Veličkovć Danijela i Bošković Neda).  Kako Prirodno-matematički fakultet ne organizuje doktorske studije na ovom studijskom programu, to kandidate nije moguće rangirati.

Kandidati imaju pravo prigovora na listu Vijecu PMF-a u roku od 24 sata od momenta isticanja iste.