Prirodno-matematički fakultet, 13.05.2019

Održana XI Olimpijada znanjaOlimpijada znanja, takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz matematike i prirodnih nauka održana je 11. maja 2019. godine u zgradi tehničkih fakulteta.

Ovo takmičenje, jedanaesto po redu, su tradicionalno organizovali Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore i Društvo matematičara i fizičara Crne Gore pod pokroviteljstvom Rektora Univerziteta Crne Gore,  Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kompanije doMEn.

Takmičenje je bilo iz matematike, fizike, biologije i hemije, a znanje je odmjerilo preko 500 đaka.

Na takmičenju je bilo akcentovano gradivo iz tekućeg razreda, ali se od svih takmičara očekivalo i poznavanje gradiva iz prethodnih razreda.

Učenici sva četiri razreda srednjih škola takmičili su se po gimnazijskom programu.

Cilj takmičenja je popularizacija prirodno-matematičkih nauka, a organizuje se, između ostalog, i zbog potrebe stalnog podsticanja darovitih učenika da razviju i iskažu svoj talenat.

Preliminarni rezultati sa takmičenja će biti poznati 14. maja 2019. godine, a konačni sedam dana nakon toga, na stranici https://www.ucg.ac.me/pmf/olimpijada

 

 

Broj posjeta : 1013