Prirodno-matematički fakultet, 21.08.2019

Obavještenje o polaganju ispita u septembarskom ispitnom rokuSaglasno Zakonu o izmjeni i dopuni zakona o visokom obrazovanju objavljenom u Službenom listu Crne Gore

http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id=%7BB6C12359-307C-4B2A-9BEA-FBC9A6008A98%7D

u septembarskom ispitnom roku student ima pravo da polaže sve ispite i predispitne provjere znanja (kolokvijumi i završni ispiti) koje je prijavio u toj studijskoj godini a koje nije polagao, odnosno položio u januarskom, odnosno junskom roku, u skladu sa Pravilima studiranja na osnovnim studijama.

DEKANAT

Broj posjeta : 856