Prirodno-matematički fakultet, 27.11.2019

Riječ više sa dobitnikom nagrade za najuspješnijeg naučnika: prof. dr David KalajX

Nagrada za najuspješnijeg naučnika starijeg od 30 godina, zbog izuzetnih naučnoistraživačkih rezultata postignutih u 2019. godini, Odlukom Ministarstva nauke, pripala je redovnom profesoru na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore prof. dr Davidu Kalaju.

Komisija je ove godine imala izazovan zadatak da predloži dobitnika nagrade, posebno u kategoriji najuspješniji naučnik/naučnica stariji od 30 godina, za koju je dostavljeno 14 veoma kvalitetnih prijava, kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvjete.

Nagrada koja će mu biti svečano uručena sljedećeg mjeseca, na godišnjoj svečanosti Ministarstva nauke u Vili Gorica, bila je povod razgovora sa njim.

UCG: Šta za Vas predstavlja ova nagrada?

PROF. DR KALAJ: Isticanje neke ličnosti za najprestižnije rezultate doprinosa u istraživanju, bilo da se radi o sportu, umjetnosti, ekonomiji ili nekoj drugoj oblasti, u toku jedne kalendarske godine na državnom nivou, predstavlja ogromnu satisfakciju i stimulans za dalje djelovanje u tom pravcu. Kada sam dobio informaciju o priznanju bio sam u inostranstvu, tačnije u Kini, gdje boravim po bilateralnom projektu, pa je samim tim zadovoljstvo bilo veće.

Priznanje je pokazatelj da pojedine komisije i institucije na državnom nivou priznaju nauku i ne vode se političkim ili ličnim interesima zarad određenog profita ili političkog dobra, pri raznoraznim nagrađivanjima ili isticanjima određenih stvaralaca u Crnoj Gori.

UCG: Koliko je vaših radova publikovano ove godine?

PROF. DR KALAJ: Komisija za nagrađivanje je uzela u obzir porast takozvanog K faktora za ovu godinu, a njegov iznos bio je 85. U 2019. godini sam publikovao, ili je prihvaćeno za objavljivanje, ukupno 13 radova i svi su u časopisima na SCI Thomson Reuters listi. Između ostalog, u ovoj godini sam publikovao radove u sljedećim časopisima: Transactions of American Mathematical Society, Journal d’ Analyse Mathematique, Journal of Differential Equation, Advances in Calculus of Variations, Journal of Geometric Analysis i Proceeding of American Mathematical Society.

Istakao bih da ovih 13 radova nijesu plod rada jedne kalendarske godine, već su sticajem okolnosti oni došli na red za objavljivanje ili su prihvaćeni za objavljivanje u ovoj godini.

UCG: Koja je, po Vašem mišljenju, uloga nauke i naučnih dostignuća pojedinca u društvu?

PROF. DR KALAJ: Misija svakog pojedinca koji se bavi istraživanjem treba da bude promocija nauke i primarno isticanje njene neophodnosti i svrsishodnosti za sveukupni razvoj društva. Matematika ne zahtijeva velika ulaganja, te pojedinci u ovoj državi mogu da istražuju matematičke probleme ravnopravno sa kolegama iz razvijenih država, jer se određenim matematičkim problemima može pristupiti preko interneta. Ipak, potrebna su određena sredstva za mobilnost istraživača i motivisanje da se bave naukom. Projektno finansiranje nauke treba da bude glavna misija naučnih ustanova i institucija, a primjer za to je Ministarstva nauke, posebno u oblasti razvoja fundamentalnih nauka, među kojima spada i matematika.

UCG: Koji savjet biste dali mladim kolegama kada je riječ o radu u naučnoistraživačkoj oblasti?

PROF. DR KALAJ: Mislim da se svaki rad, pa i naučnoistraživački rad isplati na kratke ili duže staze. Mladim ljudima predlažem da istraju u realizaciji ciljeva koji su neophodni za ostvarenje ličnosti u cijelini. Ova mala država ima darovitih ljudi koji se mogu baviti naučnoistraživačkim radom, i njima poručujem da, iako je to jedan trnovit put, ujedno je i siguran put ka ličnom uspjehu i neophodan uslov za uspjeh društva u cijelini.

Broj posjeta : 1476