Prirodno-matematički fakultet, 30.04.2020

Konferencija za mlade istraživače YOURS 2020X

Međunarodni skup Young Researcher’s Conference 2020 - YOURS 2020, biće održan 19. maja 2020. na Beogradskom sajmu.

Organizator konferencije je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu uz podršku JAES-а (Journal of Applied Engineering Science). Ciljevi konferencije su, između ostalog, promovisanje i podrška naučnog rada mladih istražicača, izgradnja i širenje mreže multidisciplinarnih istraživačkih kontakata.

Organizatori konferencije su obezbjedili nagrade za najbolje radove mladih istraživača.

Detalji o Konferenciji dostupni su u prilogu.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 436