Fakultet političkih nauka, 27.02.2019

Datumi ispitinih obaveza8. april – ponedjeljak

16h

Sala 4

Kolokvijum

29. april – ponedjeljak

16h

Sala 4

Popravni kolokvijuma

13. maj – ponedjeljak

16h

Sala 4

Završni ispit

27. maj – ponedjeljak

16h

Sala 4

Popravni završnog ispita