Fakultet političkih nauka, 03.04.2019

Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma i literaturaKolokvijum će se održati kako je i planirano 08.04. u 16h u sali 4. 

Zbog praznika popravni kolokvijum će se održati 07.05. u 12h u sali 3.

Za kolokvijum se uči prvih 7 poglavlja iz knjige profesora Pavićevića. Za završni (koji je pismeno) se dodatno uči i 8. poglavlje.