Fakultet političkih nauka, 30.03.2020

Prezentacije sa predavanja IV V i VIU prilogu su prezentacije sa predavanja 

IV Pravni karakter biračkog prava

V Izborni sistemi, struktura i politički učinci

VI Većinski, proporcionalni i mješoviti model

Dokumenti

Broj posjeta : 30