Fakultet političkih nauka, 03.12.2017

VježbeNapomenana zahtjev studenata čas vježbi iz predmeta Statistika se iz uobičajenog termina (ponedjeljak 14.15h-15.00h) pomjeraju za petak 08.12. (12.00h-14.00h).

Čas će biti organizovan kao detaljna priprema za kolokvijum.