Fakultet političkih nauka, 13.10.2017

Vježbe 17. 10.Za vježbe iz Osnova diplomatije, koje će se održati u utorak, 17. oktobra, previđeno je izlaganje sljedećih radova:

- Vilsonov projekat javne diplomatije;

- Diplomaija na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1919. godine.

Studenti koji žele da učestvuju u razgovoru na temu mogu pripremiti strane 23-31 iz knjige R. Vukadinovića, Politika i diplomacija.