Prirodno-matematički fakultet, 15.02.2021

VAŽNO-Prijavljivanje za dodatni rok u martuPrema odluci Senata broj 03-5554/1 od 23.12.2020. godine, studentima koji su, zbog pandemije i mjere samoizolacije, bili spriječeni da izađu na završni ispit u januarskom roku, omogućeno je da ispit polažu u vanrednom martovskom roku, koji će se organizovati u periodu 01-05. 03.2021. godine.

Da bismo što efikasnije organizovali pomenuti rok, studenti koji, shodno gore navedenom, imaju pravo da polažu ispite, potrebno je da prodekanu za nastavu dostave putem mejla miljan@ucg.ac.me najkasnije do petka, 19.02.2021. godine sljedeće podatke (bez obzira da li ste ih ranije slali ili ne):

Ime i prezime

Broj Indeksa

Godina studija i studijski program

Naziv predmeta za koji se prijavljuju

Ime profesora kod koga polažu

Nakon pristiglih podataka, prodekan za nastavu i rukovodioci studijskih programa će, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, napraviti raspored ispita. Obavezno je na ispit donijeti dokument kojim se dokazuje da je student usljed korone bio spriječen da izađe na završni ispit u redovnom roku (rješenje o samoizolaciji ili pozitivan test na virus) i koji je naslovljen lično na studenta koji je bio u samoizolaciji.

Prodekan za nastavu

 

Broj posjeta : 582