Prirodno-matematički fakultet

Raspored predavanja i kolokvijuma u sali 106
Rezervaciju termmina za kolokvijume moguće je izvršiti slanjem termina, naziva predmeta i očekivanog broja studenata na mejl miljan@ucg.ac.me

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 329