Prirodno-matematički fakultet

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Biljane Vujovic
Magistarski rad pod nazivom “Predviđanje stope nekvalitetnih kredita primjenom ARIMA modela i Holt Vintersovog metoda”, kandidatkinje Biljane Vujović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

         Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 09. 04. 2021. godine.

 

 

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a

Broj posjeta : 63