Prirodno-matematički fakultet

Stavljanje na uvid javnosti doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije - Sandra Jokanović
Doktorska disertacija mr Sandre Jokanović,  pod naslovom Filogenetska analiza bakterijskih zajednica u sedimentima Crnogorskog primorja i procjena uticaja polutanata na njihovu distribuciju i strukturu i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija u sastavu:

  1. Dr Sandi Orlić, viši naučni saradnik na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu 
  2. Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Andrej Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore 
  4. Dr Vesna Mačić, viši naučni saradnik na Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore
  5. Dr Svetlana Perović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može obaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 114