Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Dijane Caušević
Kandidatkinja Dijana Caušević braniće specijalisitički rad sa nazivom:


,,Procjena polne zrelosti, model rasta i kondicioni faktor žutog i srebrenog stadijuma evropske jegulje ,Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) iz Skadarskog jezera"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Anđelka Šćepanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik;

2. dr Miloje Šundić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, član;

3. dr Dragana Milošević-Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor.

Odbrana će se održati u utorak, 25.05.2021. godine u sali A1 na studijskom programu Biologija sa početkom u 11:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 173