Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalističkog rada kandidata Marka Kovačevića
Kandidat Marko Kovačević braniće specijalistički rad sa nazivom:                                       

,,Linearna aproksimacija nelinearnih sistema sa proizvoljnim ulazima"
 

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Đorđije Vujadinović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, predsjednik;

2. dr Goran Popivoda, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, član;

3. dr Marijan Marković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u utorak, 16.11.2021. godine u Sali 227 sa početkom u 12:15 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 157

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.