Prirodno-matematički fakultet

Odbrana specijalistickog rada kandidata Nikole Ivanovića
Kandidat Nikola Ivanović braniće specijalistički rad pod nazivom:                                       

,,Ocjena stanja populacije evropske jegulje (Anguilla anguilla; Linnaeus1758) iz Skadarskog Jezera tokom jesenjeg perioda,,

pred Komisijom u sastavu:

1. Prof. dr Dragana MIlošević - Malidžan, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik komisije

2. Prof. dr Danka Caković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, član

3. Prof. dr Danilo Mrdak, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor

Odbrana će se održati u srijedu, 22.12.2021. godine u Sali 103 na studijskom programu Biologija sa početkom u 15:30 časova.

Prodekan za nastavu

Broj posjeta : 182

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.