Prirodno-matematički fakultet

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU
Na osnovu dopisa direktorice Centra za unapredjenje kvaliteta, a prema Zakonu o visokom obrazovanju i shodno Akademskom kalendaru, u obavezi smo da organizujemo i sprovedemo studentsko vrednovanje kvaliteta nastave za studijsku 2021/2022. godinu. 

Studentski povjerenici ce ostvariti komunikaciju sa predstavnicima godina studijskih programa i uputiti ih u detalje, a kratka procedura i raspredi anketiranja po studijskim programima i godinama studija dati u u prilogu ove objave.

Za svaki semestar data su po dva termina za anketiranje u sedmici 09-13.05.2022. godine.

Za sve nejasnoce, pitanja i komentare, obratite se studentskim predstavnicima ili prodekanu.

Apelujemo na studente da pristupe anketiranju u što većem broju, kako bi iskazali svoje stavove i sugestije a u cilju pobiljšanja nastavnog procesa na našem fakultetu.

Ankete su apsolutno anonimne, a šifre koje se dodjeljuju su jedinstvene.

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 458

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.