Prirodno-matematički fakultet, 25.12.2017

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Danijele DamjanovićKandidatkinja Danijela Damjanović braniće specijalisitički rad sa nazivom:

,,Kriptografski algoritmi za zaštitu mobilne komunikacije"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Milenko Mosurović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik;

2. dr Žana Kovijanić-Vukićević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Vladimir Božović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 29.12.2017. godine u Sali 107-A sa početkom u 12:00 časova.