Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Miloša ManojlovićaMagistarski rad pod nazivom “Karakterizaija detektora sa lavinskim efektom niskog pojačanja brzim jonskim snopovima”, kandidatkinje Miloša Manojlovića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 19. 09. 2022. godine.

                                                                  IZ DEKANATA PMF-a

 

Broj posjeta : 143


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.