Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada Nikole Dragovića
Magistarski rad pod nazivom “Uticaj saobraćaja na batrahofaunu, herpetofaunu, ornitofaunu i mamofaunu Skadarskog jezera i Bjelopavlićke ravnice”, kandidata Nikole Dragovića dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od 15. 11. 2022. godine.

                                                            IZ DEKANATA PMF-aNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.