Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Šćećinu, Poljska
Erasmus+ konkurs za Univerzitet u Šćećinu, Poljska  

https://dsm.usz.edu.pl/en/home-page/

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost akademskog osoblja u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje sledećih jedinica: Ekonomski fakultet, Institut za biologiju mora, Pravni fakultet, Filozofski fakultet, Filološki fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za turizam i hotelijerstv, i Prirodno-matematički fakultet.

Broj i svrha mobilnosti: mobilnosti u svrhu držanja nastave/stručnog usavršavanja akademskog osoblja

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

Dostupne oblasti na osnovu međuinstitucionalnog sporazuma: Economics, Business and administration, Management, Travel, tourism, leisure, Law, Political sciences and civics, Sociology and cultural studies, Biology, Earth sciences, History and archaeology, Philosophy and ethics, Languages (English, German).

Mobilnost se može iskoristiti do kraja juna 2023.

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave/stručnog usavršavanja (Training/Teaching mobility)

  1. Popunjen onlajn prijavni formular - https://forms.gle/Wm9Yz4wQyfHo1HCV9
  2. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  3. CV (u Europass formatu) 
  4. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou; za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

Nepotpune, kao i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti i Odlikom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor osoblja u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 10. mart 2023. godine.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.