Odbrana specijalističkog rada kandidata Mirka Markovića
Kandidat Mirko Marković braniće specijalistički rad sa nazivom:  

                                   
"Aplikacija sa Large Language model (LLM) agentima (AutoGen) za autonomno sprovođenje pretrage ranjivosti u mreži"


pred Komisijom u sastavu:

1. dr Aleksandar Popović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, predsjednik

2. dr Igor Jovančević, docent Prirodno-matematičkog fakulteta, član

3. dr Savo Tomović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, mentor

Odbrana će se održati u utorak, 25.6.2024. godine u sali 210 sa početkom u 9:30 časova.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.