Prirodno-matematički fakultet, 28.09.2018

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici i sa Univerzitetom Azurna obalaErasmus + konkurs za Univerzitet u Nici i za Univerzitet Azurna obala

www.unice.fr

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nici u akademskoj 2018/2019. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta UCG

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studijaOsnovne

2 stipendije x 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
 4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Sken pasosa

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nici, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni za mobilnosti, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

 

Nivo studijaMaster

5 stipendija x 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
 4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Sken pasosa

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nici, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni za mobilnosti, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac Ugovora o učenju i CV –a možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

 

Doktorske studije: 2  stipendije (4 mjeseca) i 2 stipendije (10 mjeseci)

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Potvrdu o prijavljenoj tezi
 • Plan istraživanja preveden na engleski jezik
 • CV i preporuku mentora na engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo
 • Prepis ocjena preveden na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Potvrda o znanju jezika (engleskog ili francuskog)
 • Kopija pasoša

Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama

Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika

Korisni link: http://unice.fr/en/international/international-students

 

Mobilnost za akademsko/administrativno osoblje

Oblast studija: sve oblasti

Broj stipendija:

2 staff teaching  x 9 dana

2 x 9 dana  staff training

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku uz listu publikacija i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete; motivaciono pismo i kopiju pasoša
 • Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika

Obrazac za plan rada  kao i sva druga korisna dokumenta za apliciranje možete preuzeti ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju (sve u jednom PDF FAJLU, suprotnom se aplikacija nece razmatrati!)  je potrebno poslati na e-mail adresu: irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je  20.10.2018.