Prirodno-matematički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici i sa Univerzitetom Azurna obalaErasmus + konkurs za Univerzitet u Nici i za Univerzitet Azurna obala

www.unice.fr

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nici u akademskoj 2018/2019. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti svih fakulteta UCG

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studijaOsnovne

2 stipendije x 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
 4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Sken pasosa

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nici, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni za mobilnosti, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

 

Nivo studijaMaster

5 stipendija x 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
 4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Sken pasosa

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nici, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni za mobilnosti, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac Ugovora o učenju i CV –a možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

 

Doktorske studije: 2  stipendije (4 mjeseca) i 2 stipendije (10 mjeseci)

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Potvrdu o prijavljenoj tezi
 • Plan istraživanja preveden na engleski jezik
 • CV i preporuku mentora na engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo
 • Prepis ocjena preveden na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome sa studija
 • Potvrda o znanju jezika (engleskog ili francuskog)
 • Kopija pasoša

Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama

Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika

Korisni link: http://unice.fr/en/international/international-students

 

Mobilnost za akademsko/administrativno osoblje

Oblast studija: sve oblasti

Broj stipendija:

2 staff teaching  x 9 dana

2 x 9 dana  staff training

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku uz listu publikacija i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete; motivaciono pismo i kopiju pasoša
 • Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika

Obrazac za plan rada  kao i sva druga korisna dokumenta za apliciranje možete preuzeti ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju (sve u jednom PDF FAJLU, suprotnom se aplikacija nece razmatrati!)  je potrebno poslati na e-mail adresu: irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je  20.10.2018.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print