Prirodno-matematički fakultet, 03.10.2018

Odbrana specijalističkog rada kandidatkinje Jelene MaslovarićOdbrana specijalističkog rada sa nazivom  Senzitometrija u film screen monografiji odrzaće se u četvrtak  4. oktobra 2018. god. u  10h  u  sali A3 pred komisijom u sljedećem sastavu:

  1. Dr Mara Šćepanović, red. prof., predsjednik
  2. Dr Mira Vučelić, red. prof., član
  3. Dr Slavoljub Mijović, red. prof., mentor