Prirodno-matematički fakultet, 26.11.2018

Odbrana specijalistickog rada kandidata Leona ĐuravčajaKandidat Leon Đuravčaj braniće specijalistički rad sa nazivom:

"XML praktična primjena"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Goran Šuković, docent  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr Aleksandar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Srđan Kadić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u ponedjeljak, 03.12.2018. godine u sali 210 sa početkom u 09:00 časova.

Prodekan za nastavu