Prirodno-matematički fakultet, 28.11.2018

Odbrana specijalistickog rada kandidata Zorana MedojevićaKandidat Zoran Medojević braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Sigurnost web aplikacija kreiranih u php-u"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Savo Tomović, vanredni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr Goran Šuković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Aleksandar Popović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u petak, 07.12.2018. godine u sali 107-A sa početkom u 11:00 časova.

Prodekan za nastavu