Prirodno-matematički fakultet, 11.12.2018

Odbrana specijalistickog rada kandidata Aleksandra ZekovićaKandidat Aleksandar Zeković braniće specijalistički rad sa nazivom:

"Kriptografski protokoli zaštite podataka na internetu"

pred Komisijom u sastavu:

1. dr Milenko Mosurović, redovni profesor  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, predsjednik,

2. dr Goran Šuković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član;

3. dr Vladimir Božović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, mentor.

Odbrana će se održati u četvrtak, 20.12.2018. godine u sali 109 sa početkom u 13:00 časova.

Prodekan za nastavu