Prirodno-matematički fakultet, 13.12.2018

Odbrana magistarskog rada kandidata Božidara ŠoškićaBožidar Šoškić,  braniće magistarski rad pod nazivom

 

„Magnetne primjese u dvodimenzionalnim materijalima sa tačkastim strukturnim defektima

 

u petak 14. 12. 2018. godine u Sali 109 sa početkom u 1015 časova, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Predrag Miranović, red. prof. PMF-a, predsjednik
  2. Dr Gordana Jovanović, docent PMF-a, član
  3. Dr Borko Vujičić, red. prof. PMF-a, mentor