Prirodno-matematički fakultet, 28.01.2019

Konkurs za razmjenu - Univerzitet u SarlanduKonkurs za Univerzitet u Sarlandu je dostupan na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/39189-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-sarlandu-farmacija-pravo-biologija-i-jezici-rok-15-april-2019

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakutetu je  15. april 2019.