Prirodno-matematički fakultet, 28.01.2019

Nova pravila o mobilnosti Kancelarija za međunarodnu saradnju UCG -a je počela sa objavama
Erasmus+ konkursa za naredni semestar, a i tekući, ukoliko se neko odluči da realizuje mobilnost u ovom semestru. 

Do sada objavljene konkurse možete naći na linku:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/31309-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2018-2019-akademske-godine