Prirodno-matematički fakultet, 06.02.2019

Odbrana doktorske disertacije kandidata mr Bogića GligorovićaMr BOGIĆ GLIGOROVIĆ braniće doktorsku disertaciju pod nazivom

FAUNISTIČKA I EKOLOŠKA ISTRAŽIVANJA IZVORA SLIVA SKADARSKOG JEZERA SA POSEBNIM OSVRTOM NA FAUNU ODONATA I HEMIPTERA

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr Vladimir Pešić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;
  2. Dr Drago Marić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  3. Dr Jelena Rakočević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici;
  4. Dr Ljiljana Tomović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  5. Dr Ana Savić, docent  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Odbrana će se održati u petak 15. 02. 2019. godine sa početkom u 10 sati u Sali 225 zgrada Tehničkih fakulteta.

Prodekan za nastavu