Prirodno-matematički fakultet, 23.04.2019

RASPORED TERMINA KOLOKVIJUMA U SALI 106 (ljetnji semestar 2018/2019.)Rapored termina u sali 106 se revidira u skladu sa zahtjevima nastavnika.

Molim nastavnike da mi obavezno dostave okviran broj studenata koje očekuju na kolokvijumu, i to isključivo na e-mail adresu: miljan@ucg.ac.me

Poslednja izmjena: 07.05.2019.

 

Prodekan za nastavu

Dokumenti

Broj posjeta : 1023